Kryteria oceniania

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

ed_wcz_klasa_1_kryteria

ed_wcz_klasa_2_kryteria

ed_wcz_klasa_3_kryteria

JĘZYK POLSKI

język_polski_kryteria

HISTORIA

historia_kryteria

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

wos_kryteria

JĘZYK ANGIELSKI

język_angielski_klasy_1-3_kryteria

język_angielski_klasy_4-8_kryteria

JĘZYK FRANCUSKI

język_francuski_kryteria

JĘZYK NIEMIECKI

język_niemiecki_kryteria

MUZYKA

muzyka_kryteria

PLASTYKA

plastyka_kryteria

RELIGIA

religia_kryteria

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

MATEMATYKA

matematyka_kryteria

FIZYKA

fizyka_kryteria

CHEMIA

chemia_kryteria

GEOGRAFIA

geografia_kryteria

BIOLOGIA

biologia_kryteria

PRZYRODA

przyroda_kryteria

INFORMATYKA

informatyka_kryteria

TECHNIKA

technika_kryteria

WYCHOWANIE FIZYCZNE

wychowanie_fizyczne_kryteria

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

edb_kryteria