Plan pracy

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WRZESIEŃ

opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

Przydział czynności (podział samorządu na sekcje, ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie)

Dzień Chłopaka (Dzień Krawata)

PAŹDZIERNIK

Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

Dzień Postaci z bajki

Dzień Życzliwości – wybór klasowego ,,Króla i Królowej Życzliwości”

Wybór Mistrza Savoir Vivre

Andrzejki w naszej szkole

GRUDZIEŃ

Dzień Świętego Mikołaja (ubiór-mikołajkowy)

Styczeń

dyskoteka karnawałowa

Luty

Poczta Walentynkowa -Dzień Czerwonego koloru

MARZEC

Dzień Kobiet

Dwójkowy Dzień Samorządności

MAJ

Kampania wyborcza do SU

CZERWIEC

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego