Plan pracy

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

WRZESIEŃ

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

Dzień Chłopaka

PAŹDZIERNIK

Dzień Edukacji Narodowej

LISTOPAD

Dzień Życzliwości – wybór klasowego ,,Króla i Królowej Życzliwości”

GRUDZIEŃ

Dzień Świętego Mikołaja

MARZEC

Dzień Kobiet

Dwójkowy Dzień Samorządności

MAJ

Konkurs fotograficzny „Moje miejsce-Sanok i okolice”

CZERWIEC

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego