Rekrutacja

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZAPISAMI DO SZKOŁY:

karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej –  załącznik nr 1a – uczniowie z obwodu

wniosek o przyjęcie dziecka siedmioletniego –  załącznik nr 1b  – uczniowie spoza obwodu

wniosek o kontynuowanie nauki w klasie pierwszej –  załącznik nr 2

karta zgłoszenia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej –  załącznik nr 3a – uczniowie z obwodu

wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego –  załącznik nr 3b  – uczniowie spoza obwodu

wniosek o kontynuowanie nauki w klasie drugiej –  załącznik nr 4

karta zgłoszenia dziecka do klasy czwartej –  załącznik nr 5

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dla uczniów przychodzących z innych szkół) –  załącznik nr 6