Kadra pedagogiczna

Pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły

– Bartłomiej Mandzelowski

Zastępcy Dyrektora Szkoły

– Alicja Staruchowicz-Pastuszczak

Biblioteka i Czytelnia

– Anna Piegdoń – Polewka

– Anna Rybak

Świetlica

– Elżbieta Gruba

– Aleksandra Zoszak-Piecuch

– Małgorzata Krowiak

– Bernadetta Florek

– Justyna Lisek

– Urszula Pelc

– Anna Rybak

– Jakub Ząbkiewicz

Pedagog Szkolny

– Jolanta Mitrzyk

Psycholog Szkolny

– Anna Kukla

Logopeda

– Agnieszka Zapotoczny

– Agnieszka Polańska

– Dorota Górecka-Bazylewicz

Doradztwo zawodowe

– Beata Fejdasz

Przedmioty humanistyczne

Język polski

– Joanna Twardak

– Elżbieta Gładysz

– Dorota Myćka

– Lucyna Mazur

– Joanna Ziarko

Historia

– Teresa Fuksa

– Barbara Rajtar – Wojdyła

J. niemiecki

– Anita Błażowska

J. francuski

– Beata Sieniawska

J. angielski

– Małgorzata Dziuban

– Edyta Michalak

– Agnieszka Kopiec

– Anna Polańska

– Piotr Gorczyński

– Maja Kondyjowska

Religia

– Elżbieta Sobolewska

– s. Ewa Woś

– ks. Mateusz Sławiński

Wiedza o społeczeństwie

– Anna Piegdoń-Polewka

Edukacja da bezpieczeństwa

– Mirosław Bielec

Przedmioty ścisłe

Matematyka

– Anna Buczkowicz

– Anna Dmitrzak

– Joanna Giermańska

– Alicja Staruchowicz-Pastuszczak

– Renata Pawlecka

Przyroda

– Elżbieta Wójcik

Biologia

– Justyna Kielar

– Wioteta Bednarz

Geografia

– Iwona Mermer

– Elżbieta Wójcik

Chemia

– Barbara Burczyk

Fizyka

– Renata Pawlecka

– Patryk Nisiewicz

Informatyka

– Bartłomiej Mandzelowski

– Andrzej Pakosz

– Marzena Śliwińska

– Elżbieta Wójcik

Technika

– Bogusława Kopaniszyn

Inne

Wychowanie fizyczne

– Wojciech Mermer

– Joanna Piecuch

– Katarzyna Roszniowska

– Monika Więckowska – Rycyk

– Bartłomiej Żyłka

– Judyta Barć

Muzyka

– Sabina Wdowiak

Plastyka

– Maria Leszczyńska

Edukacja wczesnoszkolna

– Mariola Brygidyn

– Małgorzata Czaban

– Beata Kolanowska

– Wiesława Królicka

– Kamila Kosztołowicz

– Paulina Sabat

– Agnieszka Polańska

– Wiotetta Lesiak

– Anna Żółkiewicz

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele asystenci i wspomagający

– Anita Błażowska

– Dorota Górecka-Bazylewicz

– Beata Demska

– Justyna Kielar

– Kamila Kosztołowicz

– Wioletta Lesiak

– Paweł Lesiak

– Jolanta Mitrzyk

– Joanna Łomnicka

– Iwona Łukaszyk

– Damian Popowicz

– Sylwia Wacław

– Joanna Ziarko

– Ewelina Kocik

– Joanna Rabicka

– Aneta Jabczanka

– Barbara Sieniawska

– Małgorzata Kukla-Krestian

– Katarzyna Góralska

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

– Monika Więckowska – Rycyk

– Joanna Piecuch

– Bartłomiej Żyłka

Wychowanie
do życia w rodzinie

– Elżbieta Sobolewska

Skip to content