Kadra pedagogiczna

Pracownicy szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Bartłomiej Mandzelowski

Zastępca Dyrektora Szkoły

mgr Alicja Staruchowicz-Pastuszczak

Pedagog Szkolny

mgr Jolanta Mitrzyk

Psycholog Szkolny

mgr Paulina Szarek

Biblioteka i Czytelnia

mgr Anna Rybak

Świetlica

mgr Elżbieta Gruba – kierownik świetlicy

mgr Judyta Barć

mgr Bernadetta Florek

mgr Bartłomiej Grega

mgr Justyna Lisek

mgr Maria Leszczyńska

mgr Jakub Mańko

Wojciech Mermer

mgr Joanna Piecuch

mgr Monika Więckowska – Rycyk

mgr Jakub Ząbkiewicz

Doradztwo zawodowe

mgr Beata Fejdasz

Logopeda

mgr Dorota Górecka-Bazylewicz

mgr Agnieszka Polańska

mgr Dorota Górecka –  Bazylewicz

mgr Monika Kijowska

Przedmioty humanistyczne

Język polski

mgr Beta Demska

mgr Elżbieta Gładysz

mgr Dorota Myćka

mgr Joanna Twardak

mgr Joanna Ziarko

J. angielski

mgr Małgorzata Dziuban

mgr Piotr Gorczyński

mgr Agnieszka Kopiec

mgr Edyta Michalak

mgr Anna Polańska

J. niemiecki

mgr Anita Błażowska

J. francuski

mgr Beata Sieniawska

Historia

mgr Anna Piegdoń – Polewka

mgr Barbara Rajtar – Wojdyła

Religia

ks. Adam Pakosz

mgr ks. Mateusz Sławiński

mgr Elżbieta Sobolewska

mgr s. Ewa Woś

Wiedza o społeczeństwie

mgr Anna Piegdoń-Polewka

Edukacja da bezpieczeństwa

mgr Hubert Mańko

Przedmioty ścisłe

Matematyka

mgr Anna Buczkowicz

mgr Anna Dmitrzak

mgr Joanna Giermańska

mgr Anna Jaklik

mgr Alicja Staruchowicz-Pastuszczak

mgr Renata Pawlecka

Przyroda

mgr Elżbieta Wójcik

Biologia

mgr Justyna Kielar

mgr Mariola Sokół

Geografia

mgr Iwona Mermer

mgr Elżbieta Wójcik

Chemia

mgr Barbara Burczyk

Fizyka

mgr Patryk Nisiewicz

mgr Renata Pawlecka

Informatyka

mgr Bartłomiej Mandzelowski

mgr Andrzej Pakosz

mgr Marzena Śliwińska

Technika

mgr Bogusława Kopaniszyn

Inne

Wychowanie fizyczne

mgr Judyta Barć

 Wojciech Mermer

mgr Joanna Piecuch

mgr Katarzyna Roszniowska

mgr Monika Więckowska – Rycyk

mgr Bartłomiej Żyłka

Muzyka

mgr Sabina Wdowiak

Plastyka

mgr Maria Leszczyńska

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Brygidyn

mgr Małgorzata Czaban

mgr Justyna Harajda

mgr Beata Kolanowska

mgr Kamila Kosztołowicz

mgr Małgorzata Krowiak

mgr Wioleta Lesiak

mgr Agnieszka Polańska

mgr Paulina Sabat

mgr Aleksandra Zoszak – Piecuch

mgr Anna Żółkiewicz

Zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne

mgr Beata Demska

mgr Beata Fejdasz

mgr Katarzyna Gendera

mgr Katarzyna Góralska

mgr Dorota Górecka-Bazylewicz

mgr Aneta Jabczanka

mgr Monika Kijowska

mgr Ewelina Kocik

mgr Małgorzata Kukla-Krestian

mgr Joanna Łomnicka

mgr Iwona Łukaszyk

mgr Damian Popowicz

mgr Katarzyna Popowicz

mgr Joanna Rabicka

mgr Barbara Sieniawska

mgr Magdalena Stabryła

mgr Sylwia Wacław

mgr Aneta Zazulicz

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

mgr Joanna Piecuch

mgr Monika Więckowska – Rycyk

Wychowanie
do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Król – Krzysik

Skip to content