Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca: Julia Jaklik – klasa VIIb
Z-ca przewodniczącej: Roch Maliczowski – klasa Vc

 

Opiekunami Rady Samorządu Uczniowskiego są:

p. Joanna Piecuch
p. Judyta Barć
p. Bartłomiej Żyłka.

Aleksander Uluszczak – klasa VIIb
Rafał Koczera – klasa VIIb
Wojciech Urban – klasa VIIb

Opiekun sekcji:
p. Joanna Piecuch

Kamila Kudła – klasa VIa
Karolina Kargol – klasa VIa
Filip Świder – klasa VIb

Opiekun sekcji:
p. Joanna Piecuch
p. Judyta Barć

Filip Filipczak – klasa IVa
August Filipczak – klasa IVa
Martyna Sokulska – klasa Va
Zuzanna Zanik – klasa IVe
Martyna Gibała – klasa IVe

Opiekun sekcji:
p. Joanna Piecuch
p. Judyta Barć
p. Bartłomiej Żyłka

Michał Kopiec – klasa VIb
Michał Joniak – klasa VIb

Opiekun sekcji:
p. Bartłomiej Żyłka

Szymon Kucaba – klasa VIIb
Patryk Solarz – klasa Vd
Miłosz Gabrychowicz – klasa Vd.

Opiekun sekcji:
p. Bartłomiej Żyłka

Witaj na nowej stronie, niektóre elementy nie są jeszcze w pełni funkcjonalne, prosimy o cierpliwość!
+