Informacje

KOMUNIKAT

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 18.09.2018 roku ustaliła wysokość dobrowolnej składki na RR.

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 wysokość składki pozostanie taka, jak w latach ubiegłych, czyli w wysokości  50 zł – płatna od rodziny w dwóch ratach:

I  rata  –  do 30.11.2018 r.,

II rata –  do 28.02.2019 r.

Postanowiono również, że jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko składka zbierana będzie w niższej klasie. Na najbliższej wywiadówce będzie zbierana I rata przez skarbników klasowych.
Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki.

SPRAWOZDANIA

Dnia 28 sierpnia 2019 r. na spotkaniu prezydium Rady Rodziców zostało przedstawione sprawozdanie Rady Rodziców z działalności w roku szkolnym 2018/2019.

sprawozdanie RR  

strona 1 strona 2 strona 3 strona 4

Sprawozdanie finansowe znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły.