Informacje

Sprawozdanie
z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi
w Sanoku za rok szkolny 2019/2020.

Sprawozdanie.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok szkolny 2019/2020 ze środków zebranych przez rodziców dostępne jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 27 sierpnia 2020 r. dokonała wyboru ubezpieczyciela NNW dla dzieci na rok szkolny 2020/2021 r. Poniżej publikujemy warunki ubezpieczenia.
Wybrana firma:
Wiener – Vienna Insurance Group. 
Warunki ubezpieczenia dzieci NNW.
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Pytania i odpowiedzi.
Numer konta Rady Rodziców: 05 8642 0002 2001 0057 6345 0001