Informacje

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 21.09.2023 roku ustaliła wysokość dobrowolnej składki na RR.
W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 wysokość składki wynosi 70 zł rocznie od rodziny.
Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach po 35 zł:
I  rata  –  do 30.11.2023 r.
II rata –  do 28.02.2024 r.

Postanowiono również, że jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko składka zbierana będzie w niższej klasie.

Składkę na Radę Rodziców można w tym roku uiszczać w dowolnej wybranej formie:

  • Wpłata na konto tak jak w ubiegłym roku:
    05 8642 0002 2001 0057 6345 0001
    w tytule wpłaty podając Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę
  • Gotówką w klasie u Skarbnika klasowego podczas wywiadówek:
  • Na najbliższej wywiadówce tj. 9 listopada będzie zbierana I rata przez skarbników klasowych.

Informujemy, że mimo przeprowadzonej akcji  „odciążenia plecaków szkolnych” nie udało się jeszcze zakupić wszystkich potrzebnych szafek. Nadal jest potrzeba zakupu, aby wszystkie dzieci mogły być odciążone od plecaków szkolnych. W związku z tym gorąco zachęcamy do uiszczenia składki na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki.

Prezydium Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku za rok szkolny 2022/2023.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok szkolny 2021/2022 ze środków zebranych przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, dostępne jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. dokonała wyboru ubezpieczyciela NNW dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 r.
Poniżej publikujemy warunki ubezpieczenia.
Wybrana firma:
TUW 
Warunki ubezpieczenia dzieci NNW.
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Tabela norm oceny procentowej.
Jak zgłosić szkodę.
Wniosek zgłoszenia szkody.
TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
Numer konta Rady Rodziców: 05 8642 0002 2001 0057 6345 0001