Informacje

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 22.09.2022 roku ustaliła wysokość dobrowolnej składki na RR.
W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 wysokość składki nie zmieni się w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 70 zł płatna od rodziny w dwóch ratach:
I  rata  –  do 30.11.2021 r.,
II rata –  do 28.02.2022 r.
Postanowiono również, że jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko składka zbierana będzie w niższej klasie.
Składkę na Radę Rodziców można uiszczać w dowolnej wybranej formie:
1. Wpłata na konto tak jak w ubiegłym roku: 05 8642 0002 2001 0057 6345 0001
w tytule wpłaty podając Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę
2. Gotówką w klasie u skarbnika klasowego podczas wywiadówek: Na najbliższej wywiadówce tj. 10 listopada będzie zbierana I rata przez skarbników klasowych. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki.

Prezydium Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku za rok szkolny 2021/2022.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok szkolny 2021/2022 ze środków zebranych przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, dostępne jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2023 r. dokonała wyboru ubezpieczyciela NNW dla dzieci na rok szkolny 2023/2024 r.
Poniżej publikujemy warunki ubezpieczenia.
Wybrana firma:
TUW 
Warunki ubezpieczenia dzieci NNW.
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Tabela norm oceny procentowej.
Jak zgłosić szkodę.
Wniosek zgłoszenia szkody.
TABELA NORM OCENY PROCENTOWEJ TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
Numer konta Rady Rodziców: 05 8642 0002 2001 0057 6345 0001