Informacje

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 22.09.2022 roku ustaliła wysokość dobrowolnej składki na RR.
W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 wysokość składki nie zmieni się w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 70 zł płatna od rodziny w dwóch ratach:
I  rata  –  do 30.11.2021 r.,
II rata –  do 28.02.2022 r.
Postanowiono również, że jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko składka zbierana będzie w niższej klasie.
Składkę na Radę Rodziców można uiszczać w dowolnej wybranej formie:
1. Wpłata na konto tak jak w ubiegłym roku: 05 8642 0002 2001 0057 6345 0001
w tytule wpłaty podając Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę
2. Gotówką w klasie u skarbnika klasowego podczas wywiadówek: Na najbliższej wywiadówce tj. 10 listopada będzie zbierana I rata przez skarbników klasowych. Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki.

Prezydium Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku za rok szkolny 2021/2022.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok szkolny 2021/2022 ze środków zebranych przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, dostępne jest do wglądu w sekretariacie szkoły.

Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. dokonała wyboru ubezpieczyciela NNW dla dzieci na rok szkolny 2022/2023 r.
Poniżej publikujemy warunki ubezpieczenia.
Wybrana firma:
TUW 
Warunki ubezpieczenia dzieci NNW.
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Tabela norm oceny procentowej.
Jak zgłosić szkodę.
Wniosek zgłoszenia szkody.
Numer konta Rady Rodziców: 05 8642 0002 2001 0057 6345 0001