Stowarzyszenie inicjatyw edukacyjnych „KINGA”

Zarząd stowarzyszenia

Renata Kłodowska – Burczyk – prezes
Justyna Załączkowska – wice-prezes
Barbara Sienkiewicz – skarbnik

Komisja rewizyjna

Małgorzata Kalemba – przewodnicząca
Agnieszka Szumilas – wice-przewodnicząca
Barbara Bindas – członek
NASZE KONTO
PBS Oddział w Sanoku – 66 8642 1184 2018 0018 1969 0001

Skip to content