Odpłatność za wyżywienie

Kierownik świetlicy informuje, że:

Rodzice mają obowiązek uiszczania opłaty za wyżywienie dzieci w nieprzekraczalnym terminie pierwszych 10 dni roboczych każdego miesiąca.

Opłaty mogą być dokonywane wyłącznie na konto wskazane przez szkołę:

50 1240 1792 1111 0011 0321 4095

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i dopisać „świetlica”. W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

Absencję dziecka należy zgłosić najpóźniej w pierwszym dniu jej trwania telefonicznie do świetlicy szkolnej. W innym przypadku odliczenia nie będą dokonywane.

Godziny administracyjne kierownika świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00

Dzienna stawka obiadowa wynosi 7zl.

Odpłatność za wyżywienie: czerwiec 2024 – 98zł

maj 2024 – 105zł

kwiecień 2024 – 140zł

marzec 2024 – 133zł

luty 2024 – 98zł

styczeń 2024 – 133zł

grudzień 2023 – 112zł

listopad 2023 – 133zł

październik 2023 – 154zł

wrzesień 2023 – 133zł