Innowacje i projekty

Rodzaj zajęć

Klasa / oddział Autorzy  /prowadzący

Nauka języka angielskiego poprzez gry, zabawy i elementy artystyczne

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (klasa I – III) „GAME ZONE”

Innowacja dotyczy modyfikacji i rozszerzenia treści programowych z języka angielskiego na podstawie programu „Programy nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 1-3).  Autorzy: I. Studzińska, A. Mędela, M.Kondro, E. Piotrowska. Innowacja jest prowadzona w oparciu o podręcznik „Tiger & Friends”.

Autorki innowacji: mgr Agnieszka Kopiec, mgr Anna Polańska

kl. 2, 3

Anna Polańska
Piotr Gorczyński

Język angielski „Przez gry i zabawy do nauki języka angielskiego”

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (klasa I – III) „GAME ZONE”

Innowacja dotyczy modyfikacji i rozszerzenia treści programowych z języka angielskiego na podstawie programu „Programy nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 1-3).  Autorzy: I. Studzińska, A. Mędela, M.Kondro, E. Piotrowska. Innowacja jest prowadzona w oparciu o podręcznik „Tiger & Friends”.

Autorki innowacji: mgr Agnieszka Kopiec, mgr Anna Polańska

kl. 2, 3

Agnieszka Kopiec
Małgorzata Dziuban
Anna Polańska

Świat przyrody w niezwykłych eksperymentach

Innowacja „Świat przyrody w niezwykłych eksperymentach” skierowana jest do uczniów klasy III a. Zajęcia innowacyjne prowadzone są w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. Głównym założeniem programu innowacji jest zachęcenie uczniów do aktywnego poznawania świata przyrody. Podczas zajęć uczniowie poszukują odpowiedzi na wiele pytań dotyczących zjawisk zachodzących w przyrodzie poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń i eksperymentów, prowadzenie własnych obserwacji oraz formułowanie odpowiednich wniosków.

mgr Paulina Sabat

3a

Paulina Sabat
Małgorzata Krowiak

Historia: “Mediozaury”

Adresatami innowacji Innowacja „Mediozaury” skierowana jest do klas 4-6. Podczas zajęć uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania z różnymi środkami masowego przekazu i ich funkcjami (telewizja, radio Internet) oraz gatunkami dziennikarskimi, samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów, poznania różnych form komunikacji internetowej i mediów elektronicznych (blog, vlog, Instagram, Facebook, Tik, Tok, Twitter).
Uczestnicy zajęć jako zespół redakcyjny tworzą teksty i zdjęcia, pracują z różnymi tekstami kultur, aby „oswoić” media i bezpiecznie z nich korzystać

mgr Barbara Rajtar-Wojdyła

kl. 5

Barbara Rajtar – Wojdyła

Matematyka: “Akademia Młodego Odkrywcy”

Innowacja „Akademia Młodego Odkrywcy” skierowana jest do uczniów klas piątych wykazujących się dużym potencjałem matematycznym z możliwością kontynuacji w kolejnych latach. Jest realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych – 1 godzina tygodniowo.
Celem ogólnym innowacji jest budzenie i rozwijanie zainteresowań zarówno matematyką, jak i fizyką, przygotowanie uczniów do sprawnego posługiwania się narzędziem jakim jest matematyka w życiu codziennym, a w dalszej edukacji na innych przedmiotach.
W ramach innowacji uczniowie mają możliwość rozwiązywania większej ilości zadań problemowych, samodzielnego przeprowadzania doświadczeń oraz eksperymentów. Zakres realizowanego materiału jest poszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a które będą stanowić doskonałą bazę do rozwoju uczniów w późniejszej edukacji.

Realizacja: mgr Renata Pawlecka, mgr Joanna Giermańska

kl. 5

Joanna Giermańska
Renata Pawlecka

Język niemiecki: „Abenteuer Deutsch. Przygoda z językiem niemieckim”

Z języka niemieckiego realizowane są 2 innowacje. Adresatami innowacji „Abenteuer Deutsch. Przygoda z językiem niemieckim” są chętni uczniowie klas piątych w trzech oddziałach klasowych 5a, 5b i 5c (1 grupa) oraz wszyscy uczniowie klas szóstych (2 grupy). Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć nadobowiązkowych (piąte klasy) oraz jako zajęcia obowiązkowe dla klas szóstych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Innowacje mają na celu stworzenie możliwości nauki języka niemieckiego już od czwartej klasy szkoły podstawowej oraz zachęcić i motywować uczniów do dalszej nauki języka niemieckiego w klasie VII i VIII.

mgr Anita Błażowska

kl. 5, 6

Anita Błażowska

Matematyka i fizyka w praktycznym zastosowaniu

Innowacja matematyczno – fizyczna: „Matematyka i fizyka w praktycznym zastosowaniu”

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 7c.

Jej celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowań zarówno matematyką jak i fizyką, przygotowanie uczniów do sprawnego posługiwania się narzędziem jakim jest matematyka na innych przedmiotach np. geografii, chemii, ale głównie na fizyce. Wdrożenie tej innowacji przyczyni się do rozwoju twórczej aktywności uczniów, która pozwoli im nie tylko osiągać dobre wyniki w szkole, ale także przygotuje ich do podejmowania i rozwiązywania różnego rodzaju problemów praktycznych spotykanych w życiu codziennym. Przyczyni się ona także do budzenia u uczniów zainteresowania własnym rozwojem, a części z nich pozwoli podjąć świadomą decyzję o kształceniu na kierunkach technicznych.

mgr Renata Pawlecka

 

7c

Renata Pawlecka

Język angielski: „TIK TALK”

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (klasa VII) „TIK TALK”

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas siódmych i realizowana jest podczas koła języka angielskiego. Jej głównym celem jest usprawnienie umiejętności komunikowania się, a także pokazanie jak w rzeczywisty sposób uczniowie mogą wykorzystać swoją wiedzę.

mgr Anna Polańska

kl. 7

Anna Polańska

Skip to content