Dziennik Elektroniczny

Od 12 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku funkcjonować będzie wyłącznie dziennik elektroniczny. Wszelkie postanowienia dotyczące dziennika określa regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego, dostępny poniżej. Regulamin ten zgodny jest z aktualnym Rozporządzeniem, Statutem Szkoły, WSO.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem.

Konta będą aktywowane po złożeniu u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły wypełnionych KART INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO AKTYWACJI KONTA, które otrzymacie Państwo od wychowawcy klasy.

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Załącznik 1 – Karta aktywacji konta  w dzienniku elektronicznym

Załącznik 2a i 2b – Karta obecności i karta lekcyjna w wypadku awarii

Załącznik 3 – Instrukcja do założenia konta dla rodzica/opiekuna

Obejrzyj film i dowiedz się, jak pierwszy raz zalogować się do e-dziennika

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg

W razie problemów proszę o kontakt z Administratorem Dziennika elektronicznego sp2dziennik@gmail.com,

Skip to content