Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW w roku  szkolnym 2020/2021

PREZYDIUM:

Mateusz Czerwiński Przewodniczący
Piotr Sobolak I z-ca przewodniczącego
Piotr Pietryka II z-ca przewodniczącego
Karolina Łożańska III z-ca przewodniczącego
Justyna Załączkowska Sekretarz
Katarzyna Kusz – Gliściak Księgowa
Irena Błażejowska Skarbnik
Tomasz Pietrycki Członek
Ewa Jakubowicz Członek
Barbara Stasicka Członek
Monika Pietrzkiewicz Członek
Marcin Paszkiewicz Członek

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

Marzena Kanonik Przewodniczący
Katarzyna Reichert-Kowalik Członek
Barbara Samecka Członek

 

PRZEDSTAWICIELE KLASOWYCH RAD ODDZIAŁOWYCH:

        Marcin Paszkiewicz klasa 1a
Małgorzata Różycka-Strzyżowska klasa 1b
Katarzyna Nycz klasa 1c
Adam Zawadzki klasa 2a
Barbara Stasicka klasa 2b
Katarzyna Reichert-Kowalik klasa 2c
Katarzyna Kusz – Gliściak klasa 3a
Greta Bluj klasa 3b
Barbara Samecka klasa 3c
Justyna Stasicka klasa 4a
Marzena Kanonik klasa 4b
Artur Lorenc klasa 4c
Barbara Stasicka klasa 5a
Karolina Łożańska klasa 5b
Tomasz Pietrycki klasa 6a
Mateusz Czerwiński klasa 6b
Justyna Załączkowska klasa 6c
Joanna Pietryka klasa 6d
Wacław Pelc klasa 7a
Piotr Sobolak klasa 7b
Joanna Wasylkowska klasa 7c
Robert Drożdżak klasa 7d
Piotr Pietryka klasa 7e
Irena Błażejowska klasa 8a
Monika Pietrzkiewicz klasa 8b
Monika Czekaj klasa 8c
Iwona Gabrychowicz klasa 8d
Ewa Jakubowicz klasa 8e

Wszystkie ciekawe pomysły i uwagi dotyczące redakcji tego działu prosimy kierować na adres mailowy opiekuna z ramienia Rady Rodziców -pani Justyny Załączkowskiej – rr.sp2.sanok@interia.pl

Skip to content