Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW w roku  szkolnym 2018/2019

PREZYDIUM:
Janusz Łukasik Przewodniczący
Piotr Sobolak I z-ca przewodniczącego
Piotr Pietryka II z-ca przewodniczącego
Karolina Łożańska III z-ca przewodniczącego
Justyna Załączkowska Sekretarz
Małgorzata Różycka Księgowa
Irena Błażejowska Skarbnik
Tomasz Pietrycki Członek
Mateusz Czerwiński Członek
Piotr Szul Członek
Ewa Jakubowicz Członek
Barbara Stasicka Członek
KOMISJA REWIZYJNA:
Katarzyna Wolanin przewodnicząca
Anna Wilk – Bernat Członek
Marzena Kanonik Członek
PRZEDSTAWICIELE KLASOWYCH RAD ODDZIAŁOWYCH:
Adam Zawadzki klasa 1a
Barbara Stasicka klasa 1b
Katarzyna Reichert-Kowalik klasa 1c
Katarzyna Kusz – Gliściak klasa 2a
Greta Bluj klasa 2b
Barbara Samecka klasa 2c
Justyna Stasicka klasa 3a
Marzena Kanonik klasa 3b
Małgorzata Różycka klasa 3c
Barbara Stasicka klasa 4a
Karolina Łożańska klasa 4b
Tomasz Pietrycki klasa 5a
Mateusz Czerwiński klasa 5b
Justyna Załączkowska klasa 5c
Katarzyna Wolanin klasa 5d
Anna Wilk – Bernat klasa 6a
Piotr Sobolak klasa 6b
Wasylkowska Joanna klasa 6c
Robert Drożdżak klasa 6d
Piotr Pietryka klasa 6e
Irena Błażejowska klasa 7a
Monika Pietrzkiewicz klasa 7b
Monika Czekaj klasa 7c
Iwona Gabrychowicz klasa 7d
Ewa Jakubowicz klasa 7e
Janusz Łukasik klasa 8a
Piotr Szul klasa 8b
Karolina Łożańska klasa 8c
 Wszystkie ciekawe pomysły i uwagi dotyczące redakcji tego działu prosimy kierować na adres mailowy opiekuna z ramienia Rady Rodziców -pani Justyny Załączkowskiej – rr.sp2.sanok@interia.pl