Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW w roku  szkolnym 2018/2019

PREZYDIUM:
Janusz Łukasik Przewodniczący
Piotr Sobolak I z-ca przewodniczącego
Piotr Pietryka II z-ca przewodniczącego
Karolina Łożańska III z-ca przewodniczącego
Justyna Załączkowska Sekretarz
Małgorzata Różycka Księgowa
Irena Błażejowska Skarbnik
Tomasz Pietrycki Członek
Mateusz Czerwiński Członek
Piotr Szul Członek
Ewa Jakubowicz Członek
Barbara Stasicka Członek
KOMISJA REWIZYJNA:
Maciej Drwięga przewodniczący
Anna Wilk – Bernat Członek
Marzena Kanonik Członek
PRZEDSTAWICIELE KLASOWYCH RAD ODDZIAŁOWYCH:
Katarzyna Kusz – Gliściak klasa 1a
Greta Bluj klasa 1b
Barbara Samecka klasa 1c
Maciej Drwięga klasa 2a
Marzena Kanonik klasa 2b
Małgorzata Różycka klasa 2c
Barbara Stasicka klasa 3a
Celestyna Przepióra klasa 3b
Tomasz Pietrycki klasa 4a
Mateusz Czerwiński klasa 4b
Justyna Załączkowska klasa 4c
Katarzyna Wolanin klasa 4d
Anna Wilk – Bernat klasa 5a
Piotr Sobolak klasa 5b
Anna Malik klasa 5c
Beata Wajda klasa 5d
Piotr Pietryka klasa 5e
Irena Błażejowska klasa 6a
Monika Pietrzkiewicz klasa 6b
Monika Czekaj klasa 6c
Iwona Gabrychowicz klasa 6d
Ewa Jakubowicz klasa 6e
Janusz Łukasik klasa 7a
Piotr Szul klasa 7b
Karolina Łożańska klasa 7c
Piotr Pietryka klasa 8a
Agnieszka Gagatko klasa 8b
Agnieszka Wojtkowska klasa 8c
Magdalena Dziuban klasa 8d
 Wszystkie ciekawe pomysły i uwagi dotyczące redakcji tego działu prosimy kierować na adres mailowy opiekuna z ramienia Rady Rodziców -pani Justyny Załączkowskiej – rr.sp2.sanok@interia.pl

Witaj na nowej stronie, niektóre elementy nie są jeszcze w pełni funkcjonalne, prosimy o cierpliwość!
+