Skład Rady Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW w roku  szkolnym 2021/2022

PREZYDIUM:

 

Mateusz Czerwiński Przewodniczący
Piotr Sobolak I z-ca przewodniczącego
Adam Zawadzki II z-ca przewodniczącego
Karolina Łożańska III z-ca przewodniczącego
Justyna Załączkowska Sekretarz
Justyna Stasicka Księgowa
Aleksandra Michałek Skarbnik
Tomasz Pietrycki Członek
Małgorzata Różycka-Strzyżowska Członek
Barbara Stasicka Członek
Katarzyna Nycz Członek
Marcin Paszkiewicz Członek

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

Marzena Kanonik Przewodniczący
Katarzyna Reichert-Kowalik Członek
Barbara Samecka Członek

 

PRZEDSTAWICIELE KLASOWYCH RAD ODDZIAŁOWYCH:

 

Adrianna Stadnik

klasa 1a
Marzena Januszczak-Dydio klasa 1b
Aleksandra Michałek klasa 1c
Marcin Paszkiewicz klasa 2a
Małgorzata Różycka-Strzyżowska klasa 2b
Katarzyna Nycz klasa 2c

Adam Zawadzki

klasa 3a
Barbara Stasicka klasa 3b
Katarzyna Reichert-Kowalik klasa 3c
Anna Bryndza klasa 4a
Magdalena Szychowska klasa 4b
Barbara Samecka klasa 4c
Justyna Stasicka klasa 5a
Marzena Kanonik klasa 5b
Małgorzata Różycka-Strzyżowska klasa 5c
Barbara Stasicka klasa 6a
Karolina Łożańska klasa 6b
Tomasz Pietrycki klasa 7a
Mateusz Czerwiński klasa 7b
Justyna Załączkowska klasa 7c
Joanna Pietryka klasa 7d
Anna Wilk-Bernard klasa 8a
Piotr Sobolak klasa 8b
Edyta Graczyk klasa 8c
Wioletta Radwańska klasa 8d
Agata Krowicka klasa 8e

 

Wszystkie ciekawe pomysły i uwagi dotyczące redakcji tego działu prosimy kierować na adres mailowy opiekuna z ramienia Rady Rodziców -pani Justyny Załączkowskiej – rr.sp2.sanok@interia.pl

Skip to content