„Most przyjaźni: łączenie kultur, tworzenie więzi

Bridge of Friendship: Connecting Cultures, Creating Bonds”

Nie zwalniamy tempa. Nasza szkoła dołączyła do kolejnego projektu eTwinning. Tym razem we współpracy ze szkołą z Rumunii – Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Jibou – nasi uczniowie będą mogli zbudować most przyjaźni. Projekt będzie trwał cztery miesiące, jednak jego plan zakłada wiele zadań, łącznie z wizytą uczniów z Rumunii w naszej szkole. 
Celem projektu jest zachęcenie uczestników do poznania i docenienia różnorodności kultur i tradycji. Poprzez organizację interaktywnych wydarzeń i warsztatów, projekt ułatwia podjęcie znaczących interakcji i dialogu między uczestnikami pochodzącymi z różnych środowisk społecznych, kulturowych i etnicznych. Dzięki tym działaniom nasi uczniowie będą mogli przełamać bariery językowe, co wzmocni ich umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Założenia projektu pozwolą na budowania silnych i trwałych relacji między uczestnikami, promując empatię i zrozumienie wobec innych, wspierając kulturę szacunku i akceptacji.

Skip to content