8 maja 2024 roku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku już po raz osiemnasty spotkali się uczniowie trzynastu szkół z bliższej i dalszej okolicy Sanoka, by wziąć udział w zawodach matematycznych. Było ich 61 – uczniów klas IV – VI.

Już kolejny rok zwody odbywały się pod patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. Organizuje je grupa nauczycieli matematyki, w następującym składzie: Joanna Giermańska (SP2 Sanok), Anna Grochowianka (SP Łukowe), Renata Pawlecka (SP2 Sanok), Mariola Sokół (SP2 Sanok), Alicja Staruchowicz-Pastuszczak (SP2 Sanok) i Marzena Śliwińska (SP2 Sanok).

Zawody składały się z dwóch części: najpierw konkurs indywidualny, a następnie zmagania drużynowe.

W konkursie indywidualnym uczniowie mieli w ciągu 60 minut do rozwiązania 5 zadań, oczywiście dostosowanych do wymagań zawartych w regulaminie. W każdej kategorii wiekowej można było uzyskać maksymalnie 25 punktów.

W kategorii klas IV:

I miejsce  Mikołaj Gładysiewicz (SP1 Sanok),

II miejsce – Sebastian Klepacz (SP Jaćmierz),

III miejsce – Dagmara Drahusz (SP2 Ustrzyki Dolne)

W kategorii klas V:

I miejsce – Klara Szwarc (SP8 Sanok),

II miejsce zajął – Igor Zarzyczny (SP Tarnawa Dolna),

III miejsce  Stanisław Gąska (SP1 Sanok) i Jan Kulig (SP Łukowe)

W kategorii klas VI 

I miejsce  Patryk Szczudlik (SP2 Sanok),

II miejsce – Aleksander Lewicki (SP Besko),

III miejsce – Martyna Gajewska (SP1 Zagórz) oraz Mateusz Gajczak (SP2 Sanok).

W konkursie drużynowym wystartowało 13 trzyosobowych drużyn – „TERCETÓW” – składających się uczniów klas 4, 5 i 6. Drużyny zmagały się z jedenastoma zadaniami. Tutaj ważna było umiejętność logicznego myślenia, spostrzegawczości i sprawnego liczenia, rozwiązywania zadań – zagadek, szacowania, zapamiętywania, a w dużej mierze współpracy w grupie.

W konkursie TERCETÓW zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Zagórzu, II miejsce zajęła drużyna z SP1 w Sanoku, a na miejscu III – po emocjonującej dogrywce – uplasowała się drużyna z SP8 w Sanoku.

Zwycięskie zespoły odebrały puchary, dyplomy, a każdy uczestnik – dyplom pamiątkowy i większy lub mniejszy upominek.

Najlepszym zawodnikom konkursu indywidualnego nagrody zostaną wręczone podczas uroczystości z okazji Święta Szkoły, która odbędzie się 21 maja 2024 r. w sali Sanockiego Domu Kultury.

„Supermatematyk” jest jednym z nielicznych konkursów matematycznych, w którym chętnie biorą udział uczniowie szkół podstawowych z naszego regionu. W tym roku uczestniczyli w nim młodzi matematycy ze szkół w: Besku, Jaćmierzu, Łukowem, Sanoku (SP1, SP2, SP4, SP8), Tarnawie Dolnej, Trepczy, Ustrzykach Dolnych (SP2, SMS), Zahutyniu, Zagórzu (SP1).

Zawody dają możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym matematycznie, pokazują, że zabawa z matematyką to ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu, a także powiększają grono miłośników Królowej Nauk.

Serdecznie dziękujemy wszystkim opiekunom, którzy przygotowują uczniów do zawodów i odkrywają z nimi piękno matematyki.

Wszystkim zawodnikom, laureatom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy.

Organizatorzy serdecznie dziękują: Burmistrzowi Miasta Sanoka, Dyrekcji SP2 w Sanoku, firmie „TESTMER” oraz Pracowni Architektury Wnętrz ŁADNIE za ufundowanie nagród dla wszystkich uczestników.