Informujemy, że w okresie wakacyjnych szkoła czynna będzie w godzinach
od 8.00 do 14.00.
Dyżury w sekretariacie pełnione są w każdy wtorek od 7.00 do 14.30