Dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z podanymi do publicznej wiadomości informacjami, odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty, odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 r. od godziny 12.00 do 14.00, w sekretariacie szkoły. W tym dniu uczniowie otrzymają również loginy i hasła do systemu ZIU.

Przypominamy, że wyniki dostępne będą również od 3 lipca 2024 r. online na platformie https://ziu.gov.pl/login

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w systemie ZIU sprawdzimy logując się na indywidualne konta uczniów. Dane do logowania udostępnione były uczniom w trakcie roku szkolnego.

Sprawdzanie wyników, jest bardzo intuicyjne i proste:
1. Logujemy się w systemie ZIU. W polach: „login” i „hasło” wprowadzamy dane podane wcześniej przez dyrektora szkoły.
2. Po zalogowaniu należy wybrać egzamin i kliknąć pole z jego nazwą, np. „egzamin ósmoklasisty”.
3. W tym momencie powinny się pokazać procentowe wyniki egzaminu. Chcąc sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi, należy wybrać egzamin z danego przedmiotu.