Poniżej publikujemy szkolny zestaw podręczników dla klas I-VIII obowiązujący w roku szkolnym 2024/2025. Informujemy jednocześnie, że podręczniki zapewnia bezpłatnie szkoła z wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić we własnym zakresie.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2024/06/Szkolny-zestaw-podrecznikow-2024_25.pdf