9 maja 2024r. w Szkole Podstawowej nr 2 im Św. Kingi w Sanoku odbył  się XIX Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Sanoku dla uczniów klas trzecich sanockich szkół podstawowych. Do zmagań turniejowych przystąpili uczniowie z:

SP2Liwia Dydio, Maja Szczudlik, Józefina Woźniczak

SP3 – Jakub Biłas, Jakub Dereń, Mateusz Ligięza

SP9 – Mateusz Niemiec, Damian Szlaga, Wojciech Zawada

Rywalizację uczniowie rozpoczęli od zadań związanych z legendą „O cudownej wodzie z Sanoka”. Ponadto musieli wykazać się znajomością dzielnic Sanoka, układali herb z puzzli, grali w „Sokole oko” wykazując się spostrzegawczością. Nie zabrakło pytań konkursowych sprawdzających ich wiedzę o Sanoku. W sumie rozwiązali 8 zadań.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych czuwała komisja sędziowska w składzie: pani Anna Dmitrzak – wicedyrektor SP2, pani  Julita HańskaHnat (opiekunka drużyny z SP3), Aneta Sobkowicz (opiekunka z SP9).

Ciekawe zadania, sprawna organizacja przebiegu turnieju pozwoliły zarówno uczestnikom zmagań, jak i ich opiekunkom przeżyć miłe i niezapomniane chwile.

Nie zabrakło również bardzo atrakcyjnych nagród, które ufundował dyrekcja SP2 w Sanoku.

A oto wyniki konkursowych zmagań.

I miejsce – SP2

II miejsce – SP3

III miejsce – SP9

Turniej przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Mariola Brygidyn i Anna Żółkiewicz, którym pomagała Małgorzata Czaban.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Anna Żółkiewicz