Serdecznie zapraszamy Uczniów klas VI – VIII do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem:

„Żywe obrazy – Ludzie w malarstwie na przestrzeni wieków”

­Pracę konkursową stanowi fotografia przedstawiająca „żywy obraz” przygotowana przez uczniów, czyli scenę odzwierciedlającą jeden z wybranych obrazów malarskich. Poprzez mimikę, ubiór, fryzurę czy dobór odpowiednich rekwizytów należy ukazać postać uwidocznioną na znanym obrazie. Wyboru dzieła malarskiego dokonuje uczestnik.

 ZDJĘCIA PROSIMY NADSYŁAĆ NA ADRES

sabina.wdowiak@sp2sanok.pl

elzbieta.maslak@sp2sanok.pl

  DO 26.04 2024r.

REGULAMIN KONKURSU