Ostatnia lekcja geografii w klasie 5c była bardzo ekscytująca! Wykorzystaliśmy technologię Gogli VR, aby odkryć fascynujący świat stref krajobrazowych. Uczniowie mogli przenieść się wirtualnie do różnych części globu i poznać charakterystyczne cechy krajobrazu wilgotnych lasów równikowych, sawanny, pustyń gorących i lodowych. Dzięki wirtualnej rzeczywistości uczniowie mogli zanurzyć się w różnorodności krajobrazów, obserwować zmiany w roślinności, klimacie oraz wyobrazić sobie, jak ludzie przystosowują się do życia w różnych strefach. To interaktywne doświadczenie zaangażowało uczniów w naukę i pomogło im lepiej zrozumieć zróżnicowanie geograficzne naszego świata.

Okulary ClassVR, zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości pozwoliły uczniom odbyć podróż, która otworzyła im oczy na różnorodność krajobrazów i ich znaczenie dla życia na Ziemi.

A.P.