Rekolekcje Wielkopostne
29.02-01.03.2024

29.02.2024 czwartek

Klasy 1-3 – uczniowie uczą się 2 godziny lekcyjne zgodnie z planem lekcji, po czym pod opieką wychowawcy udają się do Kościoła Przemienienia Pańskiego (Fara)

10.00 – 10.30 – KONFERENCJA (Kościół Przemienienia Pańskiego (Fara)

10.45 – 11.15 – DROGA KRZYŻOWA (Kościół Przemienienia Pańskiego (Fara)

Po DRODZE KRZYŻOWEJ uczniowie pod opieką nauczycieli udają się do świetlicy szkolnej lub odbierani są przez Rodziców.

Klasy 4 – 8 -uczniowie uczą się 3 godziny lekcyjne po czym pod opieką nauczycieli przechodzą do Kościoła Przemienienia Pańskiego (Fara)

10.45 – 11.15 DROGA KRZYŻOWA (Kościół Przemienienia Pańskiego (Fara)

11.15 – 12.00 KONFERENCJA (Kościół Przemienienia Pańskiego (Fara)

Po konferencji uczniowie pod opieką nauczycieli udają się do szkoły skąd rozchodzą się do domów (kończą zajęcia szkolne).

Istnieje możliwość zwolnienia dziecka bezpośrednio po wizycie w Kościele pod warunkiem przesłania do dnia 29 lutego 2024 r. do godziny 8.00 stosowanego zwolnienia za pomocą dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy.

01.03 2024 piątek
Klasy 1-8

Uczniowie uczą się przez pierwsze 3 godziny lekcyjne po czym pod opieką nauczycieli przechodzą do Kościoła Przemienienia Pańskiego (Fara)

10.45 – 11.45 MSZA ŚWIĘTA Z KAZANIEM (Kościół Przemienienia Pańskiego (Fara)

Po Mszy Świętej uczniowie klasa 1-3 pod opieką nauczycieli udają się do świetlicy szkolnej. Istnieje możliwość osobistego odbioru dziecka z Kościoła.

Po Mszy Świętej uczniowie klas 4-8 pod opieką nauczycieli udają się do szkoły skąd rozchodzą się do domów (kończą zajęcia szkolne).

Istnieje możliwość zwolnienia dziecka bezpośrednio po wizycie w Kościele pod warunkiem przesłania do dnia 1 marca 2024 r. do godziny 8.00 stosowanego zwolnienia za pomocą dziennika elektronicznego do wychowawcy klasy.

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii po zaplanowanych lekcjach zgodnie z powyższym harmonogramem przechodzą do świetlicy szkolnej, gdzie będą mieli zapewnioną opiekę w godzinach trwania rekolekcji po czy udają się do domów. Potrzebę zapewnienia opieki należy głosić, w klasach 1-3 u p. kierowniczki świetlicy, w klasa 4-8 u wychowawcy, do 27 lutego 2024 r.