Informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacji kadry pedagogicznej do Projektu: “Boost Your Mind!” realizowanego przez naszą szkołę w ramach uzyskanej akredytacji Erasmus+ KA1 w Sektorze Edukacja Szkolna, KA121 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133837.

O projekcie:

Głównym celem tegorocznej edycji  jest rozwój kompetencji językowych uczniów oraz kadry pedagogicznej jak również wzmacnianie świadomości międzynarodowej, kształtowanie postaw otwartości wobec innych narodowości, kultur, religii oraz przekonań. Projekt skupia się również na podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (Content and Language Integrated Learning) oraz zarządzania stresem.

 

W ramach projektu zaplanowano m.in:

a) działania przygotowawcze tj. szkolenia językowe i kulturowe dla wszystkich uczestników,

b) działania w zakresie mobilności edukacyjnych kadry pedagogicznej:

  • udział w kursie językowym na wybranym przez uczestnika poziomie – 4 nauczycieli; czas trwania mobilności: 6 dni

  • udział w kursie metodycznym z zakresu zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (Content and Language Integrated Learning) – 3 nauczycieli; czas trwania mobilności: 6 dni

  • udział w kursie metodycznym z zakresu zarządzania stresem, technik relaksacyjnych i tworzenia środowisk sprzyjających nauczaniu i uczeniu się – 3 nauczycieli; czas trwania mobilności: 6 dni,

c) działania następcze – opracowanie, upowszechnienie oraz wdrożenie wypracowanych w ramach Projektu rezultatów.

Procedura zgłoszeniowa:

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły zakładka Akredytacja 2023-2027 / 2023/2024 Boost Your Mind / Mobilność edukacyjna kadry pedagogicznej oraz w Google Clasroom “Boost Your Mind!” . Uczestnicy zostaną wybrani w oparciu o kryteria określone w regulaminie rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu, Panią Edytą Michalak.

Uwaga: Wszystkie dokumenty aplikacyjne prosimy składać w wyznaczonym w Regulaminie Rekrutacji terminu.

Finansowanie:

Inicjatywa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. Udział w kursie/szkoleniu jest bezpłatny.

Edyta Michalak