W ramach zajęć świetlicowych klasy I a i b uczestniczyły w  krótkim pokazie kiszenia kapusty. Starsze koleżanki przedstawiły starodawny obrzęd ludowy –  kiszenie kapusty. Podczas przedstawienia  można było usłyszeć rozmowę  gwarą  czyli starodawnym językiem oraz zobaczyć  przedmioty, którymi posługiwano się dawniej. Nie zabrakło również  piosenek ludowych. Dziękujemy pani Beacie za zaproszenie.

J.Lisek