22 XI 2023 w hali PWSZ odbył się Mikołajkowy Turniej Sportowy.

 Dzieci z klas II – IV uczestniczyły w zabawach sportowych, gdzie miały możliwość sprawdzić swoją sprawność, szybkość i zręczność. 

Konkurencje były rozgrywane oddzielnie na poziomie klas, drugich i trzecich czwartych . Celem turnieju jest integracja zespołów klasowych wokół rywalizacji sportowej, zachęcanie do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, szerzenie postaw prozdrowotnych, podnoszenie sprawności motorycznej dzieci oraz przygotowanie ich do pełnienia roli kibica i zawodnika . Śmiechu i zabawy nie było końca Emocji nie brakowało, każda z drużyn miała swoich kibiców.  Został przeprowadzony konkurs dla kibiców. Przerwy  między konkurencjami uatrakcyjniły występy taneczne dziewcząt z klas 5 i 6 . Uczestnicy zmagań sportowych zostali nagrodzeni medalem i pamiątkowym dyplomem i słodyczami które sprawiły dzieciom wiele radości. Turniej przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego -członkowie UKS ,,Dwójka” w ramach projektu z  programu „Mikro Granty”

Joanna Piecuch

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Mikro Granty

Fundacja Orły Sportu