W środę, 31 maja br., obchodziliśmy w SP nr 2 w Sanoku Święto Szkoły. Całe przedpołudnie wypełniły specjalnie przygotowane na tę okazję zajęcia. O 8.00 odbył się uroczysty apel, złożenie kwiatów w Kąciku Patronki. Następnie dzieci brały udział w zajęciach poświęconych  Św. Kindze. O godzinie 9.30 odbyła się Msza Św. w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku.   Uwieńczeniem  świętowania tego dnia był występ artystyczny  „Dwójka-play” oraz  uroczyste wręczenie nagród laureatom Miedzyszkolnych Zawodów Matematycznych „Mały Supermatematyk” i „Supermatematyk”.

A oto krótka wzmianka o patronce naszej szkoły.

Św. Kinga urodziła się w 1234 r., była córką króla Węgier Beli IV, została poślubiona przez sandomierskiego księcia Bolesława Wstydliwego. Święta karmiła biedaków, opiekowała się kobietami, które spodziewały się potomstwa, fundowała kościoły, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Wspierała także męża w podejmowaniu trudnych decyzji. W Kościele katolickim jest wspominana 24 lipca. Święta Kinga wiele czasu poświęcała chorym, których odwiedzała. Nic ze skarbów, które posiadała, nie zużyła na własne potrzeby. Wyrzekła się bogactwa, przywilejów, książęcej godności, jak również całego szczęścia ziemskiego. Św. Kinga zmarła 24 lipca 1292 r. W 1999 r. została kanonizowana przez Jana Pawła II, który przybył do Starego Sącza.

Magdalena Stabryła