Komenda Powiatowa Policji w Sanoku z dniem 1 marca 2023 r. wprowadziła do
realizacji drugą edycję programu profilaktycznego „Cyberbezpieczni”, który realizowany
będzie do 31 grudnia 2027 r. Adresatami przedsięwzięcia są małoletni jako grupa szczególnie narażona na zagrożenia płynące z Internetu, ich opiekunowie oraz przedstawiciele instytucji zajmujący się edukacją i wychowaniem. Celem programu jest dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji zachowań niezgodnych z prawem, do których dochodzi w przestrzeni wirtualnej.
Do udziału w realizacji programu profilaktycznego „Cyberbezpieczni” dołączyła również nasza szkoła.

Więcej informacji:

http://bip.rzeszow.kmp.policja.gov.pl/287/programy-prewencyjne/29774,Program-profilaktyczny-Cyberbezpieczni.html