Świadomość ekologiczna, determinacja do zachowania środowiska w stanie pierwotnym, taką właśnie postawę kształtowano na nietypowej lekcji geografii przeprowadzonej w klasie 7a.

Sala lekcyjna została zamieniona na przychodnię lekarską, ambulatorium gdzie leczeniu poddawał się Bałtyk. Niecodzienne stroje adekwatne do pełnionych podczas zajęć ról, pozwoliły uczniom na emocjonalne zaangażowanie w proces lekcyjny. Pacjenci z wielką empatią opowiadali o zanieczyszczeniach Morza Bałtyckiego. Panie pielęgniarki sprawdzały stan czystości wód naszego morza. Lekarze wypisywali receptę ze wskazaniami dla poprawy zdrowia Bałtyku. Nad przebiegiem tej lekcji czuwały panie prowadzące przychodnię (nauczyciel geografii Iwona Mermer oraz nauczyciel wspomagający pani Joanna Rabicka). Ordynatorem tego „geograficznego zamieszania” była pani Dyrektor Anna Dmitrzak. Całości towarzyszyło szerokie zastosowanie technologii informacyjnej oraz aktywizujących metod nauczania: np.; drama, rybi szkielet, burza mózgów, karta pacjenta. Na podsumowanie lekcji dostarczono kolejną dawkę emocji, uczniowie mogli sprawdzić nowo nabytą wiedzę rozwiązując quiz multimedialny.

Duże zaangażowanie oraz pozytywne emocje wśród młodzieży zachęcają do tak nietypowego przekazu wiedzy z zakresu geografii.