Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2022/2023, w dniu 27 kwietnia 2023 r. odbędą się spotkania z Rodzicami w następującym porządku:

godzina 16.00

klasy – I-IV

godzina 17.00

klasy V-VIII

Harmonogram sal, w których odbędą się spotkania będzie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły.

Informujemy, że 27 kwietnia 2023 r. o godz. 18.00 w sali 29 odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy.