Alleluja dziś śpiewamy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
tego świata Odkupiciel.

 Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy
przepełnionych nadzieją i miłością,
pełnych ciepła rodzinnego,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz

Radosnego Alleluja!

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

 Wielkanoc, 2023 r.

Animowana kartka świąteczna stworzona przez uczniów naszej szkoły w ramach
koła artystyczno – filmowego.