“BALance the DIStance (BALDIS) –  Finding professional solutions for teachers of the 21st century to balance work and personal life in remote working environment”  to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sanoku w ramach programu Erasmus+.

Partnerami zaangażowanymi w realizację projektu są 3 organizacje wspierające system edukacyjny oraz 3 szkoły:

???????? Zakładni skola J. Gutha-Jarkovskieho, Czechy

???????? INSTITUT INPRO, a.s., Czechy

???????? GROWTHCOOP, Hiszpania

???????? CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, Hiszpania

???????? Szkoła Podstawowa im. Św.Kingi w Sanoku, Polska

???????? LIFE-PROJECT Joanna Zwolińska, Polska

Głównym założeniem i celem projektu jest wypracowanie innowacyjnych międzynarodowych rozwiązań wspierających nauczycieli, pozwalających im na wymianę doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami oraz odnalezienie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Jednym z działań projektowych jest organizacja przez każdego z partnerów warsztatów szkoleniowych (Learning Teaching Training Activities). W dniach 28-30 marca odbyły się one w naszej szkole – gościliśmy przedstawicieli partnerskich szkół i instytucji z Czech i Hiszpanii. ????????

Poniżej krótka relacja z pobytu.

☺