Dyrektor szkoły informuje, że lista dzieci przyjętych do klasy
pierwszej oraz czwartej w roku szkolnym 2023/2024,
jest umieszczona na głównych drzwiach wejściowych
w budynku A.
Informacje na temat spotkania organizacyjnego
przekazane będą telefonicznie
w terminie późniejszym.