Zapraszamy na spotkania z Rodzicami, które odbędą się w dniu 1 lutego 2023 r. w następującym porządku:

godzina 16.00
klasy – I-IV

godzina 17.00
klasy V-VIII

Harmonogram sal, w których odbędą się spotkania będzie wywieszony na drzwiach wejściowych do szkoły.

Informujemy, że 1 lutego 2023 r. o godz. 18.00 w sali 29 odbędzie się spotkanie członków Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „Kinga”.

Zapraszamy członków stowarzyszenia oraz nowe, chętne osoby do zapisów i uczestnictwa w spotkaniu.

Więcej informacji:

Informacje o stowarzyszeniu

Serdecznie zapraszamy.