W dniu 17 listopada br. odbyło się spotkanie dziewcząt klas piątych i szóstych z wykwalifikowaną Prelegentką Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble – p. Barbarą Zapała.

Tematem prelekcji były problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i praktyczne wskazówki, jak sobie radzić w trudnych dla kobiet sytuacjach. Dziewczęta z zainteresowaniem słuchały przygotowanej specjalnie dla nich pogadanki. Na zakończenie spotkania wszystkie uczestniczki otrzymały książeczki informujące o zmianach w ich organizmie w okresie dojrzewania, opracowane przez Centrum Informacji „Always”. Dodatkowo firma ta obdarowała nasze młode kobiety pakietami próbek produktów sanitarnych.

Koordynator: Jolanta Mitrzyk/pedagog szkolny