W dniu 18 października br. uczniowie klas 4 – 8 uczestniczyli w spotkaniach w ramach realizacji programu profilaktyki zintegrowanej „Poznaj Prawdę A Prawda Cię Uwolni”. W czasie każdego spotkania połączonych zostało kilka tematów, m.in. odkrywanie własnej wartości, uzależnienia od: papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, pornografii, cyberprzemocy. Głównym celem programu było ukazanie konsekwencji uzależnień przy jednoczesnym podkreśleniu niebezpieczeństwa jednorazowego użycia. Prawdziwe historie pokazały uczniom realia walki i ceny, którą musieli zapłacić młodzi ludzie aby później móc żyć w wolności od nałogów jednak z ogromnym uszczerbkiem na zdrowiu. W trakcie zajęć wykorzystane zostały prezentacje multimedialne, filmy wideo, utwory rapowe o treściach w pełni zgodnych z przesłaniem zajęć. Całość prowadzona była językiem zrozumiałym dla odbiorców i zarazem utrzymującym powagę zagrożenia związanego z uzależnieniami.

koordynator: Jolanta Mitrzyk /pedagog szkolny/