12 października p. Justyna Lisek zorganizowała dla uczniów klas I – IV zajęcia edukacyjne, prowadzone przez pana Piotra – leśnika z „Leśnej przygody”. Pokonując przygotowaną leśną ścieżkę, dzieci z bliska poznawały świat zwierząt – dowiedziały się wiele o ich życiu, zwyczajach, obejrzały ich podobizny i środowisko, w którym bytują, Poznały również różne gatunki grzybów oraz roślin. Rozpoznawały odgłosy zwierząt. Wysłuchały wielu ciekawostek o mieszkańcach lasu. Brały udział w zabawie tropiącej, dzięki której miały możliwość rozpoznawania śladów leśnej zwierzyny. Na zakończenie zajęć każda grupa otrzymała drzewko, które posadziła przy szkole.  Za aktywny udział w zajęciach w plenerze dzieci otrzymały od pana leśnika słodką  niespodziankę. Ciekawe i przekazywane w atrakcyjny sposób informacje, przeplatane były wieloma angażującymi zabawami przyrodniczo – ruchowymi. Zajęcia te dały dzieciom wiele radości i na pewno wzbogaciły ich wiedzę.

Justyna Lisek