Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. dokonała wyboru ubezpieczyciela NNW dla dzieci na rok szkolny 2022/2023 r.
Poniżej publikujemy warunki ubezpieczenia.
Wybrana firma: TUW 
Warunki ubezpieczenia dzieci NNW.
Ogólne warunki ubezpieczenia.
Tabela norm oceny procentowej.
Jak zgłosić szkodę.
Wniosek zgłoszenia szkody.