W czerwcu br. w klasach czwartych zakończona została realizacja programu
„Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, którego celem było rozwijanie podstawowych
umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, aby wzmocnić odporność na stres oraz kształtować optymistyczne,
pozytywne nastawienie do życia.
Program koncentrował się na tym, co w człowieku jest dobre i użyteczne, co służy jego
zdrowiu i szczęściu, a składał się z 10 części tematycznych skoncentrowanych na różnych
aspektach funkcjonowania człowieka: Optymizm, Przyjaźń, Kreatywność, Wytrwałość,
Zdrowie, Szczerość, Życzliwość, Wdzięczność, Marzenia.
Podczas spotkań uczniowie mieli zapewnioną bezpieczną, przyjazną, nieoceniającą atmosferę
przez co każdy mógł angażować się i wypowiadać bez obaw o ocenę, krytykę czy wyśmianie.
Zajęcia zakładały uważną obecność – lepiej było zrobić mniej ale powoli i ze spokojem niż
więcej w pośpiechu ale bez uważności.
Realizatorki serdecznie dziękują wszystkim uczniom klas czwartych za aktywny
udział w programie.

Joanna Rabicka
Jolanta Mitrzyk