Program „Nie zagubić talentu” jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.
W ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” przyznawane są:
1. Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
2. Stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
3. Nagrody pieniężne.

Zachęcamy do zapoznanie sie z warunkami zgłoszenia dziecka do programu.

Więcej informacji:

https://podkarpackie.pl/index.php/edukacja/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu