W maju br. uczniowie klas siódmych zakończyli kilkumiesięczną przygodę z programem „Nawigacja w każdą pogodę”, którego głównym celem było wzmocnienie kondycji psychicznej uczniów po okresie pandemii oraz wyposażenie ich w narzędzia radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Potrzeba wprowadzenia działań była efektem raportu „Jak wspierać uczniów po roku pandemii?”, który powstał na zlecenie MEiN w 2021 roku. Główne rekomendacje dla systemu edukacji zawarte we wspomnianym raporcie wskazały na potrzebę przywrócenia równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem oraz priorytetowe potraktowanie działań wychowawczych, profilaktycznych i pomocowych w obszarze wsparcia psychicznego uczniów zarówno w fazie pandemii jak i w okresie bezpośrednio po jej wygaśnięciu. Autor programu, czyli Instytut Profilaktyki Zintegrowanej przygotował dla naszych podopiecznych serię zajęć, których problematyka bazowała na wynikach ankiet wcześniej przeprowadzonych wśród Uczniów, Rodziców i Nauczycieli naszej szkoły. Lekcje wychowawcze, na których realizowano treści NWKP cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podopieczni byli aktywni i chętnie uczestniczyli w zajęciach.

Koordynator programu dziękuje Uczniom, Rodzicom, Wychowawcom i Nauczycielom za zaangażowanie, które umożliwiło efektywną realizację założeń programowych

Jolanta Mitrzyk