Legenda w komiksie

Konkurs dla klas szóstych „Legenda w komiksie” został rozstrzygnięty!
I miejsce: Marina Obruch – „Legenda o Wandzie, co nie chciała Niemca”
II miejsce: Jagoda Fal- „Legenda o Wandzie, co nie chciała Niemca”
III miejsce: Łukasz Gruszczyński- „Legenda o Warsie i Sawie”
Wyróżnienie: Maja Bober – „Legenda o smoku wawelskim”
Wyróżnienie: Matylda Żak- „Legenda o śpiących rycerzach”
Dziękujemy uczniom za liczny udział i gratulujemy zwycięzcom.

Organizatorzy:
Elżbieta Gładysz
Beata Demska