,,Bezpieczeństwo i netykieta w sieci”  

to konkurs  skierowany dla chętnych uczniów kl.4-6. Konkurs miał na celu rozwijanie wiedzy informatycznej, promowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie, kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika multimediów, promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych z nimi zagrożeniami, jak również stworzenie możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.

Zwycięzcami konkursu „Bezpieczeństwo i etykieta w sieci” zostali następujący uczniowie:

1 miejsce Alexander Baran

2 miejsce Maja Władyka i Rafał Sokół

3 miejsce Emilia Łukaszyk i Mateusz Gagatko.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie.

                                                                                  Beata Fejdasz

                                                                                  Sylwia Wacław

                                                                                 Joanna Łomnicka