29 kwietnia klasa 8b brała udział w zajęciach zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery. W spotkaniu tym uczniowie dowiedzieli się: jak wygląda punktacja egzaminów, za co można uzyskać dodatkowe punkty, jak prawidłowo obliczyć liczbę zdobytych punktów oraz jak krok po kroku wygląda rekrutacja do szkoły średniej. Zajęcia te były bardzo pomocne dla uczniów klasy 8, ponieważ większość osób dowiedziała się mnóstwo nowych rzeczy.

Jakub Adamiak, klasa 8b