Obecna sytuacja wymaga podejmowania rozmów na bardzo trudne tematy, adekwatnie do wieku i wiedzy uczniów. Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzają lekcje wychowawcze w klasach na temat wojny w Ukrainie. Taką lekcję przeprowadziła pani Katarzyna Gendera w klasie 2a.