Aktywna praca, świetna zabawa i dużo inwencji  twórczej. Tak krótko można scharakteryzować zajęcia prowadzone przez panią Katarzynę Długosz – Dusznik. Tym razem inspiracji dostarczyły zdjęcia użyczone przez pana Jacka Lipińskiego. Dziękujemy.

Agnieszka Polańska