Dyrektor szkoły informuje, że w okresie od dnia 27 stycznia 2022 r. do dnia 27 lutego 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, w klasach 5-8 nauczanie realizowane będzie w sposób zdalny z wykorzystaniem metod i technik nauki na odległość. Szczegóły organizacji pracy przedstawią nauczyciele.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.