Zapraszamy na spotkania z Rodzicami, które odbędą się w formie zdalnej, w następującym porządku:

Klasy I-III – 24 stycznia 2022 r.
17.00 klasy – 1a, 1b, 2a, 2b
17.30 klasy – 1c, 2c, 3a, 3b, 3c

Klasy IV-VIII – 25 stycznia 2022 r.
17.00 klasy- 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b
17.30 klasy – 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e

Ze względów epidemiologicznych spotkania odbędą się w formie zdalnej za pomocą komunikatora MEET – konto uczniowskie.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość umówienia się na rozmowę z nauczycielami uczącymi w danej klasie. Termin spotkania należy uzgodnić poprzez e-dziennik.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią Covid – 19, obowiązujących na terenie placówki (maseczki, dystans, dezynfekcja).