Szanowni Państwo!
Rodzice, którzy w grudniu wpłacili pełną kwotę za obiady w wysokości 80 zł proszeni są o kontakt telefoniczny z kierownikiem świetlicy w celu odliczenia od odpłatności za styczeń dni nauki zdalnej.
Z poważaniem
Kierownik świetlicy.