Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego w dniu 13 grudnia 2021 r. w godzinach od 17.00 do 18.00  odbędą się konsultacje indywidualne. W dniu tym dyżur pełnić będą w szkole (stacjonarnie) wszyscy nauczyciele.

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią Covid – 19, obowiązujących na terenie placówki (maseczki, dystans, dezynfekcja).