W klasach 1-3 został ogłoszony konkurs pod hasłem ,,Jesteśmy różni- jesteśmy równi”. 

Celem konkursu było:

– uwrażliwienie dzieci na osoby nowe, przybyłe do szkoły -powracające z zagranicy, mówiące w innym języku, mające problem z poruszaniem się, inną kulturę itp.

– kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji, 

– kształtowanie wyobraźni dzieci. 

W ocenie prac brane były pod uwagę: samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyczność oraz zgodność z tematem.

Spośród 21 prac wyłoniono:

I miejsce: Lidia Sipak kl 3b

II miejsce: Liliana Maciaszek kl.2b

II miejsce Dagmar Bednarz kl 2c

III miejsce: Ola Szałajko kl 3a