Regulamin szkolnego konkursu kolorowo na talerzu.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII

 1. Cele konkursu:
 • Zapoznanie uczniów z problematyką zdrowego odżywiania
 • Zachęcanie do podejmowania działań na rzecz własnego zdrowia
 1. Sposób przeprowadzenia konkursu:
 • Każda praca powinna być wykonana indywidualnie
 • Podaj nazwę przygotowanego przez ciebie dania
 • Składniki
 • Sposób wykonania
 • Dodaj zdjęcie gotowego dania
 • Całość umieść w programie WORD – układ strony poziomy (przykładowa praca w załączniku)
 • Koniecznie podpisz pracę imieniem i nazwiskiem oraz podaj klasę
 • Wyślij pracę na jeden z adresów zamieszczonych poniżej:

justyna.harajda@sp2sanok.pl

aleksandra.zoszak-piecuch@sp2sanok.pl

judyta.barc@sp2sanok.pl

monika.wieckowska-rycyk@sp2sanok.pl

 1. Miejsce i termin składania prac:
 • Prace należy wysyłać do nauczycieli  organizujących konkurs.
 • Prace przyjmowane będą do dnia 01.12.2021
 1. Kryteria oceny prac konkursowych:

Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

– oryginalne, pomysłowe, zgodne z tematem,

– prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

– estetycznie wykonane.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu:

Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej a najlepsze prace zostaną nagrodzone.

 1. Postanowienia końcowe:

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły. Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac. Prace nie będą zwracane uczestnikom konkurs i przechodzą na własność organizatorów. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą  o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

przykładowa praca