Rada Rodziców na zebraniu w dniu 15.09.2021 roku ustaliła wysokość dobrowolnej składki na RR.
W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 wysokość składki wynosi 70 zł – płatna od rodziny w dwóch ratach:
I rata – do 30.11.2021 r.,
II rata – do 28.02.2022 r.

Postanowiono również, że jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko składka zbierana będzie w niższej klasie.
Składkę na Radę Rodziców można w tym roku uiszczać w dowolnej wybranej formie:

1. Wpłata na konto tak jak w ubiegłym roku:05 8642 0002 2001 0057 6345 0001
w tytule wpłaty podając Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę

2. Gotówką w klasie u skarbnika klasowego podczas wywiadówek:
Na najbliższej wywiadówce tj. 8 i 9 listopada będzie zbierana I rata przez skarbników klasowych.

Informujemy, że mimo przeprowadzonej akcji „odciążenia plecaków szkolnych” nie udało się jeszcze zakupić wszystkich potrzebnych szafek. Nadal jest potrzeba zakupu, aby wszystkie dzieci mogły być odciążone od plecaków szkolnych. W związku z tym gorąco zachęcamy do uiszczenia składki na fundusz Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022.

Jednocześnie bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki.

Prezydium Rady Rodziców